Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Bostadsanpassning

Rullstolsramp

Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad, kan du söka bidrag för bostadsanpassning. Bidraget är till för att underlätta ditt dagliga liv och ge dig möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Bidrag för bostadsanpassning

Bidrag lämnas för skälig kostnad till nödvändiga åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner, i och i anslutning till bostaden. Med fasta funktioner avses sådana som man normalt inte tar med sig vid en eventuell flyttning.

Exempel på vad du kan få bidrag för

 • Komma in i och ut ur bostaden
 • Förflytta dig inom bostaden
 • Laga mat
 • Sköta din hygien

En förutsättning för att få bidrag är att åtgärden är nödvändig och att behovet inte kan tillgodoses på enklare sätt, till exempel med hjälpmedel.

Vem kan söka bidrag till bostadsanpassning?

 • Du som har en funktionsnedsättning eller delar hushåll med en person med funktionsnedsättning
 • Du som är förälder med vårdnad, eller delad vårdnad, om barn med funktionsnedsättning
 • Du som har åtagit dig att långvarigt och regelbundet, i din bostad, ansvara för omvårdnad av en person med funktionsnedsättning

Du kan söka bidrag om du äger eller hyr hyr din bostad eller har en bostadsrätt. För anpassning av hyres- och bostadsrätt krävs fastighetsägarens medgivande.

Exempel på begränsningar i bidraget

Det finns ingen begränsning för hur många gånger du kan söka bidrag att anpassa din bostad, däremot gäller följande:

 • När du byter bostad kan du bara få bidrag till en dyr anpassning om det finns särskilda skäl att välja just den bostaden
 • Du kan inte få bidrag för att uppfylla de generella krav som gäller enligt svensk bygglagstiftning
 • Du kan inte få bidrag till normalt bostadsunderhåll
 • Du kan inte få bidrag till inköp eller anpassning av lösöre
 • Du kan inte få bidrag till anpassning av fritidshus

Reparation och service

Bidrag kan lämnas för reparation av utrustning som har bekostats med bostadsanpassningsbidrag. Vid behov av reparation, kontakta alltid miljö- och byggkontoret.

Så här ansöker du

Lämna in en ansökan som innehåller följande:

 • Ansökan på särskild blankett
 • Fastighetsägarens skriftliga medgivande (i förekommande fall)
 • Bilaga om fullmakt/arbete i egen regi (om sådan planeras)
 • Intyg om funktionsnedsättning

Blanketter finns hos miljö- och byggkontoret, och vi kan hjälpa till med att upprätta åtgärdsförslag samt att ta in offert och, om det behövs, fastighetsägarens skriftliga medgivande.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Bygglovshandläggare

Jörgen Nyström

0502-60 60 14

Ninni Hellqvist

0502-60 60 11

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning