Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Radon

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas radondöttrar. Radondöttrarna följer med luften in i luftrör och lungor när vi andas. Strålningen som de avger kan skada lungorna och orsaka lungcancer.

Enligt socialstyrelsens allmänna råd om radon i inomhusluft klassas det som en olägenhet för människors hälsa om radonhalten är högre än riktvärdet 200 Bq/m3.

Varifrån kommer radon?

Radon finns i marken i större eller mindre mängder. Det kan tränga in i hus genom sprickor eller andra otätheter. Radon kan även komma från byggnadsmaterialet "blå lättbetong" eller via dricksvatten. När det gäller dricksvatten så är det främst bergborrade brunnar som kan ha förhöjda halter.

Hur du mäter radon i din bostad

Det är enkelt att mäta radon i hemmet genom att placera ut spårfilmsdosor. Långtidsmätning ska pågå i två till tre månader under eldningssäsong (1 oktober till 30 april). Det går även att göra korttidsmätningar året runt. Dessa är inte lika tillförlitliga men ger en indikation på halten radongas i bostaden.

Kontakta miljö- och byggkontoret

Har du frågor om radonmätning kan du vända dig till oss på miljö- och byggkontoret. Kontaktuppgifter finns här till höger.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-01-09

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Katarina Alin

0502-60 61 02

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning