Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Boendemiljö och hälsa

På de följande sidorna får du information om boendemiljön och hur den kan inverka på din hälsa.

Boendemiljö

Det är viktigt att våra bostäder är så bra som möjligt då vi vistas inomhus en stor del av våra liv. En bostad ska ge skydd mot värme, kyla, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar. Bostaden ska också fungera ur hygienisk synpunkt. I miljöbalken finns särskilda bestämmelser som ska fungera som ett hjälpmedel för att förhindra skador på hälsa och miljö.

Detta kan vi hjälpa dig med 

Miljö- och byggkontoret handlägger klagomålsärenden. Vid klagomål ur miljö- och hälsoskyddspunkt bör du som boende alltid som första åtgärd kontakta fastighetsägaren och ge denne tillfälle att rätta till eventuella olägenheter. Om problemen orsakas av en granne råder vi dig att först prata med honom eller henne. Om dessa åtgärder inte är tillräckliga kan du ta kontakt med oss. Vi bedömer om klagomålet är befogat och handlägger ärendet.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-01-09

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Katarina Alin
0502-60 61 02

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning