Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Sophämtning

Tre gröna soptunnor

Fastighetsägaren är ansvarig för avfallet som uppstår på fastigheten. Som ägare ansvarar du för att teckna abonnemang, betala avgifter samt att sortera avfall och se till att dina hyresgäster sorterar enligt de föreskrifter som finns.

Renhållningstaxan består av två delar

Basavgift

Basavgiften bekostar drift av återvinningscentraler, administration, planering, kontakter med förpackningsindustrin och avtal för hantering av olika avfallsslag.

Tömning och behandlingsavgift

Tömningsavgift varierar med kärlstorlek och hämtningsintervall. Här ingår kosnader för hämtning på fastigheten samt kostnaden för förbränning och transport till förbränningsanläggning.

Utförlig taxa hittar du under länk till höger.

Att tänka på som fastighetsägare

  • På hämtningsdagen ska du köra fram avfallskärlet med handtaget ut mot gatan, senast klockan 6.
  • Snöröj och halkbekämpa vägen fram till kärlet och håll det fritt från snö och is.
  • Soporna skall vara förpackade och locket ska gå att stänga. Om det finns soprum ska soporna förvaras i kärlet och rummet skall hållas rent.
  • Trädgårsavfall och lös aska hör inte hemma i kärlet.

Byte av kärlstorlek

Om du vill byta till ett större eller mindre kärl kontakta tekniska kontorets kundtjänst.

Uppehåll

Om en fastighet står tom under sex månader eller längre kan uppehåll beviljas för hämtning och för tömningsavgiften. Basavgiften faktureras oavsett uppehåll. För att få nedsatt taxa för hemkompostering krävs tillstånd. Alla dispenser hanteras av miljö- och byggkontoret.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Tekniska kontorets kundtjänst
Kundtjänst
Telefon: 0502-60 62 00
Fax: 0502-60 60 80

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Hanna Johansson
0502-60 60 23

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning