Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Avfall och återvinning

Pojke som slänger i soptunna

Det finns olika typer av avfall, till exempel hushållsavfall, trädgårdsavfall, grovavfall och farligt avfall. Om du lägger allt på rätt ställe kan det mesta faktiskt komma till nytta igen.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att sortera och slänga vårt avfall på rätt sätt så att påverkan på miljön blir så liten som möjligt.

Återvinningskärl

Regler för avfallshantering

Tidaholms renhållningsordning innehåller föreskrifter och anvisningar för sortering och hämtning av hushållsavfall.

Avfall från hushåll

Med hushållsavfall menas avfall som kommer från hushåll samt jämförligt avfall från annan verksamhet. För hushållsavfall gäller kommunalt monopol på hämtning.

Avfall från verksamheter

Verksamheter får både hushållsavfall och verksamhetsavfall. Kommunen har inte monopol på hämtning av verksamhetsavfall. Det innebär att du som är verksamhetsutövare själv kan välja var du vill lämna ditt verksamhetsavfall.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Miljö- och byggkontoret
Expedition
Telefon: 0502-60 60 10
Fax: 0502-60 60 17

Tekniska kontorets kundtjänst
Kundtjänst
Telefon: 0502-60 62 00
Fax: 0502-60 60 80

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning