Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Tidaholm klättrar i ranking av grundskolan

Tidaholm klättrar från plats 192 till plats 166 i SKL:s kommunranking av grundskolan.

Sedan 2008 sammanställer SKL en årlig kommunranking utifrån skolresultaten i årskurs 9. Läsåret 2014/2015 rankas Tidaholms kommun på plats 166 av 290. Tidaholm har därmed klättrat 26 placeringar från 192 läsåret 2013/2014. Rankingplaceringen är Tidaholms bästa sedan 2011, då kommunen låg på plats 127.


Rankingen är en sammanvägning av faktorer som beskriver kunskapsresultaten i åk 9, såsom andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen, genomsnittligt meritvärde och andel elever som är behöriga till yrkesprogram. Att Tidaholm stiger i rankingen beror bland annat på att en större andel elever uppnår kunskapskraven i alla ämnen. Läsåret 2014/2015 är andelen 79 procent, jämfört med 76 procent föregående läsår. Detta är Tidaholms bästa resultat sedan 2012 då andelen var 70 procent.


Totalt 86 procent av alla niondeklassare i Sverige uppnår behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram läsåret 2014/2015. I Tidaholm är andelen 84 procent, vilket är identiskt med genomsnittet för en svensk kommun. För tio år sedan var genomsnittet för en svensk kommun 90 procent. Sedan dess har andelen minskat varje år. I Tidaholm har andelen behöriga elever istället ökat och minskat växelvis. Tidaholms resultat läsåret 2014/2015 är en procentenhet sämre jämfört med föregående läsår, men 4 procentenheter bättre jämfört med läsåret 2012/2013. SKL redovisar även det genomsnittliga meritvärdet för elever som har läst 17 ämnen. Genomsnittet är 224,7 poäng för alla niondeklassare i Sverige och 210 poäng för niondeklassare i Tidaholm.


Inför verksamhetsåret 2016 har Barn- och utbildningsnämnden antagit målen att samtliga elever i åk 9 blir minst behöriga att söka till gymnasieskolans yrkesprogram och att det genomsnittliga meritvärdet bland elever i grundskolan årskurs 9 stiger. Målen ligger därmed väl i linje med de utmaningar som SKL:s rapport belyser. Barn- och utbildningsförvaltningen ska nu gå vidare med att analysera SKL:s rapport inom ramen för det pågående arbetet med nämndens mål.

Ytterligare information om  SKL:s ranking av Sveriges skolkommuner finns i länken nedan:

  1. SKL:s rapportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2016-04-26

Kontakt

Kvalificerad handläggare

Lena Kulin

0502-60 62 32

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning