Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Stor andel högskoleutbildad personal i Tidaholms fritidshem

I början av april publicerade Skolverket ny statistik om förhållandena vid landets fritidshem.

Uppgifterna visar att andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning är betydligt högre i Tidaholm jämfört med en genomsnittlig kommun.

År 2015 hade 77 procent av personalen i Tidaholms fritidshem en pedagogisk högskoleutbildning, jämfört med 47 procent i riket. Enligt Skolverket har den genomsnittliga andelen personal med pedagogisk högskoleexamen sjunkit kontinuerligt i riket sedan 2009. I Tidaholm ser vi istället en motsatt trend. Här har andelen personal med pedagogisk högskoleexamen stigit från 72 procent år 2009 till 77 procent år 2015.

 

Skolverkets statistik visar också att det genomsnittliga antalet elever per grupp har ökat i riket. En genomsnittlig kommun gick det 40,6 elever per grupp år 2015. Det motsvarar en ökning med 4,6 elever sedan år 2009. I Tidaholm har gruppstorlekarna istället minskat från 43,6 elever per grupp år 2009 till 38,6 år 2015.


Enligt Skolverket finns det stora regionala variationer när det gäller gruppernas storlek i fritidshemmen. Störst är den genomsnittliga gruppstorleken i kommungruppen ”storstäder” (47,0), medan den är minst i ”glesbygdskommuner” (27,2).

 

Källa: Skolverkets jämförelsetal och Skolverkets PM Elever och personal i fritidshem hösten 2015, publicerat 2016-04-07.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2016-04-12

Kontakt

Kvalificerad handläggare

Lena Kulin

0502-60 62 32

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning