Skolskjutsarna vid vinterväglag

Information om eventuella ändrade förhållande för framkomligheten på vägarna i kommunen gällande skolskjutsarna.
Snörik vinter förra året ursakade en del problem med skolskjutsarna. Framkomligheten på små vägarna i kommunen försämrades. Med åtanke på detta vill vi informera föräldrar till elever som åker skolskjuts att vara uppmärksamma på hur väderleksförhållandena ser ut på vägarna i ert område. Förseningar eller inställda turer kan förekomma om det inte är snöröjt eller halkbekämpat.

Vid sådan väderlek uppmanas föräldrar att inte lämna era barn vid hållplatsen. Förvissa er om att skolskjutsen hämtar eller att barnet själv klarar att gå hem om skolskjutsen inte kommer.
Beslut om det går att köra på den aktuella vägsträckan fattas oftast av chauffören när han är framme vid platsen. Detta medför svårigheter att få ut informationen till föräldrarna innan de lämnar hemmet.

Vi informerar så snart det bara går. Egenupphandlade turerna (Carlsteins turer) läggs  informationen  om störningar ut på www.tidaholm.se.  Västtrafik informerar om störningar i den linjelagda kollektivtrafiken på sin hemsida www.vasttrafik.se. Skaraborgsradion är en viktig informationskälla för att få reda på om där är några störningar i trafiken. Vi kontaktar dem så fort vi får information om något som avviker.

För taxiresenärer, ta kontakt med Samres på förseningstelefon enligt den information som skickades ut före terminsstart.

Om skolskjutsen inte kommer på grund av framkomligheten så får barnet gå hem. Om barnet då inte kan ta sig till skolan på annat sätt, t. ex. med nästa busstur i kollektivtrafiken förälder eller annan, så får eleven stanna hemma den dagen.

Tipsa andra genom att skicka till:

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2015-08-20

Kontakt

Trafikansvarig
Yvonne Nyman
0502-60 61 00
Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Besöksadress
Stadshuset, Torggatan 26A
Tfn
0502-60 60 00
Fax
0502-60 63 50
Org nr
212000-1736
Plusgiro
12 14 20-4
Inloggning
Om webbplatsen Startsidan Nyhetsarkiv Sökresultat Webbkarta Hitta på webbplatsen Kontakt