Intyg behövs för hemresa med Västtrafiks bussar

Det är inte tillåtet att resa utan giltigt färdbevis med skolskjuts i kollektiv­trafiken. Det förekommer dock alltför ofta att elever reser med Västtrafiks bussar utan att kunna visa upp giltigt färdbevis när de går på bussen för hemresan.

Västtrafik kommer med start år 2013 att öka sin kontroll på bussarna i hela Västra Götalands län. De som inte kan uppvisa giltigt färdbevis vid kontrollen kan komma att få betala en straffavgift.

Enligt Västtrafiks chaufförer så har det uppdagats att det finns alltför många elever som reser med bussarna utan att ens vara skolskjuts­berättigade och för att få bukt med detta måste kontrollen av färdbevisen skärpas vilket tyvärr också drabbar de som är skolskjutsberättigade.

Västtrafiks entreprenörer har nu meddelat att Västtrafiks chaufförer inte kommer att tillåta elever utan giltigt färdbevis att genomföra sin hemresa. Det kommer alltså inte vara tillåtet att resa hem från skolan utan detta hemreseintyg om man glömt sitt busskort hemma på morgonen.

Om elev glömmer sitt busskort på morgonen får eleven resa med bussen in till skolan. För att de sedan ska kunna resa hem med Västtrafiks buss så måste eleven hämta ett intyg/färdbevis från skolan för hemresan den aktuella skoldagen.

Vid frågor kontakta Yvonne Nyman, trafikansvarig, 0502-60 61 00.


Tipsa andra genom att skicka till:

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2015-08-20

Kontakt

Trafikansvarig

Yvonne Nyman

0502-60 61 00

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Besöksadress
Stadshuset, Torggatan 26A
Tfn
0502-60 60 00
Fax
0502-60 63 50
Org nr
212000-1736
Plusgiro
12 14 20-4
Inloggning
Om webbplatsen Startsidan Nyhetsarkiv Sökresultat Webbkarta Hitta på webbplatsen Kontakt