Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Inför start i förskoleklass läsåret 2016/17

Vårdnadshavare till blivande förskoleklasselever läsåret 2016/17 har möjlighet att gå på ett informationsmöte den 30 november. Här kan ni läsa tidsaxel med övriga hållpunkter inför start i förskoleklass läsåret 2016/17.

2015

November: Föräldramöte för blivande förskoleklasser.

December: Eventuellt önskemål skickas till rektorerna Ci Olofsson eller Ulrika Eskilsson.


2016

Januari: Skolplaceringslappar skickas ut.

Mars: Utvecklingssamtal på respektive förskola/dagbarnvårdare där en överlämningsmall fylls i.

April: Klasslistor klara och skickas hem. Förskoleklassansvariga besöker förskoleeleverna. Överlämningssamtal mellan personal (skolan ansvarar).

Maj: Föräldramöte med blivande förskoleklass. Eleverna besöker sin nya skola och träffar sina lärare.

Juni: Fritids bjuder in hemmen till öppet hus. Förskolan/dagbarnvårdare besöker fritids och träffar fritidspersonal.

Juni/augusti: Inskolningssamtal.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2015-11-18

Kontakt

Rektor

Ci Olofsson

Telefon: 0502-60 61 28


Rektor

Ulrika Eskilsson

Telefon: 0502-60 68 15

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning