Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Hög andel elever med gymnasiebehörighet i Tidaholm

I Tidaholm är hela 94,2 procent av eleverna i åk 9 behöriga till gymnasieskolan våren 2017. Resultatet är bättre än tidigare och näst bäst bland kommunerna i Skaraborg.

Andelen elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram våren 2017 uppgår till 94,2 procent i Tidaholms kommun. Bland flickorna är andelen hela 100 procent. Bland pojkarna är andelen 92,3 procent. Detta innebär ett förbättrat skolresultat i Tidaholms kommun jämfört med våren 2016 då andelen behöriga elever var 83,3 procent.


Sveriges radio P4 Skaraborg har uppmärksammat att Tidaholm placerar sig som nummer två av 15 skaraborgskommuner när det gäller andel elever med gymnasiebehörighet. Nummer ett på listan är Karlsborgs kommun där 100 procent av eleverna är behöriga. Sist på listan kommer Töreboda kommun där 64 procent av eleverna är behöriga att söka till gymnasieskolan.

 

 

Andelen behöriga elever i riket är 82,5 procent våren 2017. Detta är ett något sämre resultat  jämfört med våren 2016. I diagrammet nedan sammanfattas skolresultaten för Tidaholms kommun och riket för samtliga elever, flickor och pojkar åren 2016 och 2017. 

 

Källa: Statistiken är hämtad från Skolverkets databas Siris. Diagrammet är sammansatt av Lena Kulin.

 

Enligt de nationella behörighetskraven måste en elev ha godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska och ytterligare fem valfria ämnen för att få söka till gymnasieskolans yrkesprogram.

 

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-10-04

Kontakt

Utbildningschef

Anneli Ahlm

0502-60 61 03

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning