Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Fullföljda studier - genom trygghet och studiero

Pojke på bildlektion

Under 2017-2019 deltar pedagogisk personal i Tidaholms kommun i ett projekt som har som mål att öka andelen elever som fullföljer sina studier.

Tidaholm är en av flera kommuner i Skaraborg som deltar i det fleråriga projektet Fullföljda studier – genom trygghet och studiero. Projektet genomförs i samarbete med forskaren Hélène Jenvén och bygger på Jenvéns egen forskning.

 

Samtlig pedagogisk personal i Tidaholms förskolor, skolor och gymnasieskola kommer under projektat att tränas i att etablera ett relationsfrämjande arbete, i syfte att öka elevernas trygghet och studiero, minska skolfrånvaro och kränkningar samt öka andelen elever som fullföljer sina studier.

 

 Läs mer på projektets egen sida. 

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-09-28

Kontakt

Utvecklingsledare

Johanna Ljungqvist

0502-60 63 22

 

Folkhälsostrateg

Malin Gustafsson

0502-60 64 46

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning