Forskning om hjärnan ger kunskap om lärande

Trevor Dolan, forskarstuderande, föreläste måndagen 7 januari på Sagabiografen. Denna utbildningsdag var ytterligare ett steg i den medvetna utvecklingssatsning som sjösattes på Kick-offen den 15 augusti 2012.

Dolan pratade om hur tillämpning av olika motivationsteorier påverkar elevers prestationer och lärande med utgångspunkt i hjärnforskning. Föreläsningen handlade även om smarta utvärderingar och formativ bedömning samt användandet av IT-verktyg i undervisningen.

Höga förväntningar

Dolan betonade att alla elever kan klara skolan med godkända betyg. Vägen dit handlar först och främst om höga förväntningar på eleverna och att skolan kompenserar för elevernas olika bakgrund och förutsättningar.

Vårda och utmana hjärnan

Dolan tog också "död" på många myter om hjärnan samtidigt som han informerade om vikten av att vårda hjärnan; ät rätt, motionera, utmana hjärnan och sov ordentligt. ”Man är inte smart eller dum, man kan bara bli smartare…"

Tipsa andra genom att skicka till:

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2015-08-20

Kontakt

Utvecklingsledare
Johanna Ljungqvist
0502-60 63 22

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Besöksadress
Stadshuset, Torggatan 26A
Tfn
0502-60 60 00
Fax
0502-60 63 50
Org nr
212000-1736
Plusgiro
12 14 20-4
Inloggning
Om webbplatsen Startsidan Nyhetsarkiv Sökresultat Webbkarta Hitta på webbplatsen Kontakt