Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Barn och unga tyckte till om Tidaholm

Den fjärde maj genomfördes en barndialog om Tidaholms framtid.

Elever var inbjudna till Bibliotekshuset för att diskutera frågor om Tidaholms framtid med fokus på stadsplanering, kultur- och fritidsaktiviteter, mötesplatser och ungdomsverksamhet.

 

Dagen var ett samarbete mellan flera förvaltningar och är ett led i kommunens arbete med ökat inflytande från barn och ungdomar. Ca 35 barn och ungdomar från grundskolan och gymnasium deltog.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-05-08

Kontakt

Utvecklingsledare

Johanna Ljungqvist

0502 - 60 63 22

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning