Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Synpunkter och klagomål

För att utveckla och förbättra barnomsorg, skolor och annan utbildningsverksamhet är det viktigt att kommunen får ta del av medborgarnas synpunkter och klagomål på verksamheterna.

 

Lämna en synpunkt eller ett klagomål

Vill du framföra en synpunkt eller ett klagomål på en utbildning eller verksamhet som anordnas av barn- och utbildningsförvaltningen på Tidaholms kommun? Det kan du göra på två olika sätt:

 

1. Direkt med den det berör
Kontakta berörd pedagog, rektor eller förskolechef i nära anslutning till den händelse som din synpunkt eller ditt klagomål gäller. Om du inte är nöjd med det svar du får är du välkommen att vända dig till barn- och utbildningskontoret på något av följande sätt:

 

  • E-post: bunkontoret@tidaholm.se
  • Telefon: 0502- 60 61 05
  • Brev: Tidaholms kommun, BUN, 522 83 Tidaholm
  • Besök: Stadshuset, Torggatan 26A, vardagar kl 9-15. Vänligen boka besöket i förväg per telefon 0502- 60 61 05 eller
    bunkontoret@tidaholm.se.


2. Lämna klagomål via kommunens hemsida
Det finns även möjlighet att framföra synpunkter och klagomål via ett webbformulär på kommunens hemsida:

 

 

De synpunkter och klagomål som kommer in via webbformuläret förmedlas till chefen för den verksamhet som synpunkten och klagomålet gäller. Du kan välja att vara anonym då du lämnar en synpunkt eller ett klagomål via webbformuläret, men då kan vi inte återkomma till dig med ett personligt svar.


Kommunen besvarar synpunkter och klagomål

Du som lämnat en synpunkt eller ett klagomål ska inom två arbetsdagar få en bekräftelse där det framgår vem som tar hand om det du berättat. Du ska också få ett svar från kommunen inom 10 arbetsdagar.


Inkomna synpunkter och klagomål publiceras på hemsidan tillsammans med kommunens svar. Innan något publiceras tas alla personuppgifter bort.

Rutin för hantering av synpunkter och klagomål

Du kan läsa mer om hur barn- och utbildningsförvaltningen tar emot, utreder och besvarar synpunkter och klagomål i rutinen för hantering av synpunkter och klagomål:

 

 

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-03-14

Aktuellt

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

0502- 60 61 05

 

bunkontoret@tidaholm.se

 

Postadress:

Tidaholms kommun,
BUN,
522 83 Tidaholm


Besöksadress:
Stadshuset
Torggatan 26A
Tidaholm

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning