Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Skolskjuts

Vem har rätt till skolskjuts?

Enligt skollagen har elever som går i grundskolan rätt till kostnadsfri skolskjuts om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.


Skolskjuts kan erhållas när avståndet mellan hem och skola eller hem och hållplats överstiger:

  • 2 km för 6-åringar - till elever årskurs 3
  • 3 km för elever i årskurs 4 - 6
  • 4 km för elever i årskurs 7 - 9

 

Elever som bor växelvis hos vårdnadshavare med delad vårdnad har rätt till skolskjuts från respektive förälders adress inom Tidaholms kommun, under förutsättning att en av adresserna ingår i den anvisade skolans normala upptagningsområde samt att övriga villkor för skolskjuts är uppfyllda

 

För mer information om rutiner för skolresor med taxi, se riktlinjerna i högerspalten.

 

Ansökan om skolskjuts

På denna sida finner du blanketter för följande ändamål:

  • Ansökan om skolskjuts
  • Ansökan om skolskjuts - bilaga (vid växelvis boende)
  • Förbindelse skolskjuts - då en vårdnadshavare är folkbokförd i annan kommun
  • Förbindelse vid val av annan skoltillhörighet, skolskjuts
  • Läkarutlåtande avseende skolskjuts pga funktionsnedsättning.

 

Tidtabeller för skolsjuts

Tidtabeller finner du under fliken Tidtabeller skolskjuts i vänsterspalten.

 

Rutiner för skolskjuts med taxi

Klicka på länken nedan för att läsa mer om vad som gäller vid skolsjuts med taxi.

 

 

Västtrafiks linjetrafik

För elever som reser med Västtrafiks linjetrafik hänvisas till Västtrafiks tidtabeller eller Västtrafiks hemsida, se länk i högerspalten.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-10-12

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning