Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Grundsärskolan

Flicka i rullstol

Grundsärskolan är en egen skolform där barn och ungdomar med utvecklingsstörning tar del av en individuellt anpassad utbildning.

I grundsärskolan utgår pedagogerna ifrån att eleverna behöver gott om tid för sitt lärande. Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Grundsärskolan tar även emot elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada.

 

När placeras en elev i grundsärskolan?

När en utredning visar att ett barn har rätt att gå i grundsärskolan är det vårdnadshavaren som väljer om barnet ska gå i grundsärskolan eller grundskolan. Med hänsyn till barnets bästa och om det finns synnerliga skäl kan dock ett barn placeras i grundsärskolan utan sin vårdnadshavares medgivande.

 

Vad innebär det att gå i särskolan

Eleverna som går i grundsärskolan får ett ökat stöd och ökade möjligheter att utvecklas. Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den utbildning som ges i grundskolan. Utbildningen ska ligga till grund för fortsatt utbildning.

 

Grundsärskolan på Forsenskolan

På Forsenskolan finns en grundsärskola som är indelad i Grundsärskola och Träningsskola. Det finns träningsklassen Björken, autism- och kommunikationsklassen Eken samt tre grundsärskoleklasser, Asken A, B och C. I grundsärskolan arbetar en pedagog och en klassassistent. Vid behov kan eleverna också ha personliga assistenter. I Träningssärskolan är bemanningen högre. Varje elev har i regel en assistent och det finns en pedagog per klass. Grundsärskolan har en fin samverkan med grundskolan och deltar i de temadagar, idrottsdagar och övriga aktiviteter som passar alla elever.

 

Elevrådet på grundsärskolan

Elevrådet på grundsärskolan består av två representanter från varje klass. Elevrådet tar med sig frågor från klassråden och redovisar sitt arbete på nästkommande klassråd. Två stora frågor som återkommer vid varje elevråd är hur eleverna mår i klasserna samt önskemål från elever.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-10-02

Kontakt

Rektor
Nina Kindbom
0502-60 61 31


Arbetsrum Grundsärskolan

0502-60 61 27

 

Besöksadress

Forsenskolan

Forsgatan 7

522 32 Tidaholm

 

Postadress

Forsenskolan

522 83 Tidaholm

 

Leveransadress

Forsenskolan

Forsgatan 7

522 32 Tidaholm 

Tillgänglighetsdatabas Stadshuset

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning