Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

SAM-KRAFT

Från vänster: Ann Stenholm, Pernilla Svärdh och Anders Viklund. 

 

Vi som arbetar med SAM-KRAFT

SAM-KRAFT är ett tvärprofessionellt team som arbetar förebyggande inom kommunal barnomsorg med barn i åldrarna 0-5 år. Vi som arbetar med det här heter Ann Stenholm (förskollärare), Pernilla Svärdh (specialpedagog) och Anders Viklund (socialpedagog) och vårt syfte är att bistå med insatser till familjer, barn, förskolor och skolor med målet att stärka utvecklingen för såväl den enskilde individen som gruppen och organisationen. 

 

Vårt uppdrag

Vi riktar oss till familjer som har barn inskrivet i den kommunala barnomsorgen och samtidigt är mellan 0-5 år gammal. Vi samverkar bland annat med föräldrar och arbetslag där syftet är att stärka nätverket runt barnet där alla strävar åt samma håll. Utifrån observationer och kartläggning handleder vi föräldrar och berörd personal - och vi har självklart tystnadsplikt. 

 

Ansökan till SAM-KRAFT

Ansökan om insats sker via den blankett som du hittar nedan. Urvalet sker enligt fastställda kriterier.

 

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-01-15

Aktuellt

Kontakt

Förskollärare

Ann Stenholm
0502-60 69 29

Specialpedagog

Pernilla Svärdh
0502-60 69 28


Socialpedagog

Anders Viklund
0502-60 69 45

 

Postadress
Västra Drottningvägen 11
522 30 Tidaholm

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning