Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Pedagogisk omsorg

Barn som vilar på soffa


Det finns fyra familjedaghem i Tidaholms tätort. På familjedaghemmen finns små barngrupper. Här vistas i genomsnitt 5-6 barn, i blandade åldrar från 1-5 år.

 

Dagbarnvårdarna har öppet mellan klockan 6 - 21:45, måndag till fredag.

 

En dag i veckan besöker barnen en gruppverksamhet. Barnens egna intressen, fantasi, uppfinningsförmåga och fria val är en viktig utgångspunkt för den pedagogiska omsorgen. Även lek och utevistelse är viktigt. 

 

Samordnare för familjedaghemmen är Gun Wetterstrand.


Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-03-07

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning