Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Pedagogisk omsorg

Barn som vilar på soffa

På familjedaghemmen vistas barnen i hemmiljö.

Fyra familjedaghem

Det finns fyra familjedaghem i tätorten. Dessa har små barngrupper.

Det finns möjlighet till naturliga vardagsaktiviteter. Lek och utevistelse är viktigt. Barnens egna intressen, fantasi, uppfinningsförmåga och fria val är en viktig utgångspunkt.

Små barngrupper

På familjedaghemmen finns små barngrupper. Här vistas i genomsnitt 5-6 barn, i blandade åldrar från 1-5 år.

Gruppverksamhet

En dag i veckan besöker barnen en gruppverksamhet.

Öppettider

Dagbarnvårdarna har öppet mellan klockan 6-21:45, måndag till fredag.

Samordnare

Samordnare för familjedaghemmen är Gun Wetterstrand.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-06-21

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning