Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Olycksfallsförsäkring

Information om Tidaholms kommuns olycksfallsförsäkring för

försäkringsperioden 1 januari 2018 - 31 december 2018

Tidaholms kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. En olycksfallsskada är en kroppskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Olycksfallsförsäkringen gäller inte för sjukdom. I försäkringsbeskedet nedan kan du läsa mer om vad försäkringen omfattar och vilka villkor som gäller för olika grupper.

 


 Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan
  • Spara alla kvitton
  • Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.

 

Anmäla skada

Det är barnets eller elevens vårdnadshavare som anmäler skador till försäkringsbolaget. Skadeanmälning sker via Protectors hemsida.

 


Tryck Anmäl skada, Person och därefter Kommunolycksfall. För frågor, vänligen kontakta Protector Försäkring per telefon 08-410 637 00 eller e-post:

 

 

Anmälan bör göras inom tre år från det att olycksfallet inträffat för undvikande av preskription. Mer information om försäkringsvillkor under tidigare år finns i försäkringsbeskeden nedan.

 


Vid frågor

Vid frågor vänligen vänd dig till ansvarig rektor eller förskolechef.


Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-01-03

Kontakt

Utbildningschef
Anneli Alm
0502-60 61 03

 

Kvalificerad handläggare

Lena Kulin

0502-60 62 32

 

Postadress
Tidaholms kommun
522 81  Tidaholm

Tillgänglighetsdatabas Stadshuset

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning