Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Lärlingsutbildning

På en lärlingsutbildning lär du dig ett yrke direkt på en arbetsplats. I Skaraborg sker all samordning och antagning av vuxlärlingar centralt via lärlingssamordnare i Skövde. 

Kugghjul

I mån av plats anordnar vi lärlingsutbildning på gymnasial nivå. Utbildningen sker framför allt på en arbetsplats och kombineras med teoretiska studier. En individuell studieplan upprättas tillsammans med studie- och yrkesvägledare, arbetsgivare och lärare.


Att gå en lärlingsutbildning på gymnasial nivå innebär att du lär dig ett yrke på en arbetsplats, av någon som arbetar med det du vill lära dig. Du utvecklar kunskaper under realistiska förhållanden och lär dig yrket utifrån praktisk erfarenhet. Förhoppningen är att lärandet blir en naturlig del då olika arbetsmoment utförs och att du får en helhetsförståelse för yrket.


Utbildningen kvalitetssäkras genom att uppnådda resultat bedöms och betygssätts utifrån skolverkets styrdokument. Detta görs av både handledare på arbetsplatsen och av de lärare som ansvarar för respektive kurs eller utbildning.

 

Kontakta lärlingssamordnare i Skövde, eller studie- och ykesvägledare på KompetensCentrum i Tidaholm

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-11-03

Kontakt

Rektor
Anders Liedholm
0502-60 61 50


Studie- och yrkesvägledare

Katarina Mattsson

0502-60 62 60


Studie- och yrkesvägledare

Vivi Johansson

0502-60 63 45


Lärlingssamordnare Skövde

Daniel Svensson

0500-49 77 03


Besöksadress

Rudbecksgymnasiet
Vulcansväg 6
522 34 Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning