Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

CNC-operatör

CNC (Computerized Numerical Control) är datorstryrning av maskiner för mekanisk bearbetning av detaljer främst i metall inom tillverkningsindustrin

Industriarbetare vid maskin

Utbildning och arbete​

När man arbetar som CNC-operatör är det vanligast att man arbetar med antingen fräsning eller svarvning men i produktion kan man varva mellan uppgifterna. CNC-maskiner programmeras utifrån olika tillverkningsunderlag. Du som CNC-operatör riggar själv maskinerna vilket betyder i stora drag att du tar fram de verktyg som ska användas samt ser till att detaljen som ska tillverkas fixeras ordentligt innan de produceras.

Exakt vilka dina arbetsuppgifter är och hur stort ansvar du får ta på en arbetsplats kan variera mellan olika företag.

CNC-utbildning på KompetensCentrum

Vi anordnar utbildning till CNC-operatör. Vi har ca 10 utbildningsplatser. Utbildningen bedrivs på heltid och är en yrkesutbildning på gymnasial nivå. I utbildningen kommer de studerande att förberedas väl inför arbetslivet som CNC-operatör. Teori och praktik/praktiska moment kommer att varvas. Skolan har ett samarbete med olika företag i Tidaholms kommun. Utbildningstid ca 44 veckor om du läser alla 1200 poängen. Validering av tidigare kunskaper kommer att göras under utbildningstiden.

Förkunskaper

Godkända grunskolebetyg i svenska, matematik och engelska eller motsvarande kunskaper.

Efter utbildningen

När du är färdig CNC-operatör behärskar du moderna tillverkningstekniska metoder, har en god maskinteknisk allmänbildning och fungerar som en kreativ problemlösare. Innehållet i utbildningen ger dig en mycket god grund att stå på och efter utbildningen bedöms möjligheterna till anställning som gynnsamma. Utbildningen är CSN-grundande vilket innebär att du har rätt att söka studiemedel. För att få veta mer om studiemedel kan du gå till CSN:s hemsida som finns under relaterade länkar.

Ansökan

Ansökan görs skriftligt via ansökningsblankett. Du ska också bifoga ett personligt brev. Ansökningsblankett och anvisningar till personligt brev finns på denna sida under "relaterade länkar". Kopia på tidigare betyg ska alltid bifogas ansökan. Är du folkbokförd i annan kommun än Tidaholm lämnas ansökan till Vuxenutbildningen i din hemkommun.

Nästa kursstart

Nästa studiestart är planerad i augusti 2018, sista ansökningsdag är troligtvis 15 maj. Mer information läggs ut under våren 2018

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-01-04

Kontakt

Rektor
Anders Liedholm
0502-60 61 50 

Studie- och yrkesvägledare

Katarina Mattsson

0502-60 62 60

Utbildningssamordnare

Brita Johansson
0502-60 61 73

Besöksadress
Rudbecksgymnasiet
Vulcans väg 6
522 34 Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning