Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Bättre-kurser

Bättre-kurser är ett kostnadsfritt högskolealternativ för kompetensutveckling av personal på företag och i olika organisationer.

Bättre konceptets logotyp

Kurserna är speciellt utformade för att underlätta ett aktivt deltagande från medarbetarna samt att de kunskaper som inhämtas kan omsättas direkt i praktiken.


Inom Bättre-konceptet arbetar vi med flexibla distanskurser via Internet samt föreläsningar via telebild, vilka kan ses på ett lärcentrum i deltagarens kommun. Kursansvariga besöker även fysiskt de olika lärcentra som deltar i aktuell kurs.


De konkreta behov av kompetensutveckling som finns i företag och organisationer styr vilka Bättre-kurser som ges på just din ort.
2016 ges inga Bättre-kurser via KompetensCentrum.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-11

Kontakt

Rektor
Anders Liedholm
0502-60 61 50 


Studie- och yrkesvägledare

Vivi Johansson

0502-60 63 45


Studie- och yrkesvägledare

Katarina Mattsson

0502-60 62 60


Utbildningssamordnare

Brita Johansson
0502-60 61 73


Besöksadress

Rudbecksgymnasiet
Vulcans väg 6
522 34 Tidaholm

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning