Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Lärare

Här finns en samlad lista över lärare samt studie- och yrkesvägledare på KompetensCentrum

 

Lärare vid KompetensCentrum ‌

Namn

Ämne

Telefonnummer

Catharina Anteryd

Matematik 1a, 1b, 1c

0502-60 63 58

Isabelle Österberg

Matematik 2a, 2b, 2c

0502-60 63 58

Kenneth Holgersson

Samhällskunskap grund, Samhällskunskap 1 b

0502- 60 63 52

AnnMarie Bergvall Kämpe

Grundläggande svenska, Svenska som andraspråk

0502-60 63 55

AnnMarie Bergvall Kämpe

Gymnasial svenska

Gymnasial engelska 6

0502-60 63 55

Camilla Fredin

Gymnasial engelska 5

0502-60 63 55

Karin Thorell

Grundläggande engelska

0502-60 63 55

Mikael Olausson

Grundläggande matematik

0502-60 68 22

Gundega Vecrinka

SFI

0502-60 61 74

Brita Bromander

SFI

0502-60 61 74

Britt Lundberg

Särvux

0502-60 63 48

60 61 74

Emelie Öhgren

Särvux

0502-60 63 58

60 61 76

Catarina Johansson

SFI

0502-60 61 74

Britt-Inger Dahlin

SFI

0502-60 61 74

Nezar El Gomati

SFI

0502-60 61 74

Eva Gustavsson

Vård och omsorg

0515-88 71 88 (arb.rum Falköping)

Håkan Kämpe

Vård och omsorg

0515-88 71 92 (arb.rum Falköping)

Janet Larsson

Vård och omsorg

0515-88 71 86

0515-88 71 90

(arb.rum Falköping)

Petra Gyltman

Studie- och yrkesvägledare

0502- 60 63 45

Katarina Mattson

Studie- och yrkesvägledare

0502 - 60 62 20

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-11-03

Kontakt

Besöksadress studielokaler och lärarrum
Södra Kungsvägen 8

 

Besöksadress administration

Rudbecksgymnasiet
Vulcansväg 6
522 83 Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning