Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Valstads grundskola

Grundskolan Valstad

Grundskolan Valstad är skolan i det lilla samhället.

Välkommen till Valstads skola

Valstad skola ligger i Folkabo. På skolan går ca 60 elever från förskoleklass till årskurs 6. Till skolan hör ett fritidshem samt en utemiljö som stimulerar till lek och spontanidrott.
Eva Fogth Lindqvist är rektor för Valstad skola.

  

Lärplattformen Vklass

Skolan använder tjänsten Vklass för att kommunicera och dela information med elever, vårdnadshavare och skolpersonal. Inloggningsuppgifter förmedlas av ansvarig klassföreståndare.

 

 

Elevhälsa

Skolans elevhälsa omfattar elevhälsosamordnare, kurator, skolsköterska, specialpedagog, pedagoger, rektor, skolläkare samt skolpsykolog vid behov. Skolan samarbetar även med det barn- och utbildningsförvaltningens centrala elevhälsa, Centrala resursteamet, som inkluderar kurator, talpedagog, psykolog, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare.

 

Se sidan för mer information om...

  • Sjukanmälan
  • Datum för terminsstart- och avslut, lov och stängningsdagar
  • Ansökan om ledighet på ordinarie skoldagar. 

 

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-10-06

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning