Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Elevråd

I elevrådet strävar vi efter att skolan ska passa alla.

Elevråd F-3

Elevrådet består av 2 representanter för varje klass. De väljs oftast för 1 termin i taget. Elevrådet har ett eget budgetansvar och träffas en gång i månaden.

Elevråd 4-6

Elevrådet består av 2 representanter för varje klass. De väljs oftast för 1 termin i taget. Elevrådet har ett eget budgetansvar och träffas en gång i månaden

Elevråd 7-9

Elevrådet består av styrelse samt representanter från klasserna. Ordföranden är vald av alla eleverna på 7-9 enheten. Elevrådet träffar rektor ett par gånger i månaden där de lyfter elevrådsärenden.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-04-18

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning