Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Elev- och föräldrainflytande

Skolans elever har inflytande genom klassråd. Frågor som kommer upp, skickas vidare till elevrådet.

Elevinflytande

Alla klasser samlas varje vecka. Alla klasser i åk 1-6, 7-9 har utsett representanter till skolans elevråd. Ett annat elevuppdrag på skolan är vårt elevvärdsystem. Två elever per klass utses till elevvärdar.

Det finns också matråd på skolan. Ett matråd för elever i åk 1 - 6 och ett matråd för elever i åk 7 - 9.

Föräldraförening

Hökensåsskolans föräldraförening bildades 1988.

  • Vi arbetar för Hökensåsskolans elever, personal och föräldrar.
  • Vi samarbetar med andra föräldraföreningar i kommunen.
  • Vår förening är inte ansluten till centralorganisationen Hem & Skola.
  • Vi träffas några gånger per termin. Med på träffarna är intresserade föräldrar, sam representanter från elevrådet, lärarna och ledningspersonalen.


Medlemmar är alla som har anknytning till Hökensåsskolan. Genom att aktivt medverka i föräldraföreningen kan vi påverka utformningen av skolan. Genom att betala medlemsavgiften stöder du föreningens verksamhet. Avgiften är för närvarande 60 kr per läsår och familj.

Om du har idéer, frågor eller synpunkter på något inom skolan som vi i föreningen kan ta upp vid nästa träff kontakta Marianne Lejhage, 0502-155 90.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-02-22

Kontakt

Rektor
Ulrika Eskilsson

0502-60 68 15

Rektor

Börje Hallin

0502-60 68 09

Rektor
Andreas Cederlund
0502-60 68 14

Expedition
0502-60 68 13

Postadress
von Essens väg 40
522 35 Tidaholm

Tillgänglighetsdatabas Stadshuset

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning