Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Kvarglömda kläder och stölder av kläder

Efter Föräldraföreningens förra möte diskuterades bland annat kvarglömda kläder och stölder av kläder.

Vi på skolan har tillsammans med Föräldraföreningen tagit fram följande förslag:


  • Tunnor köps in och ställs i alla korridorer där kvarglömda kläder samlas upp. Personal som hittar kläder/skor tittar efter märkning i kläderna. De kläder som är märkta med namn och klass lämnas till ansvarig personal. Övriga kläder läggs i tunnorna så att elever och vårdnadshavare själva kan leta rätt på dem.
  • Alla elever på mellanstadiet och högstadiet har, sedan starten av nya Forsenskolan, tillgång till bänkar som man kan låsa med eget hänglås som tas med till skolan. Här kan till exempel plånbok och mobiler låsas in.
  • Om fler stölder sker är det viktigt att vårdnadshavare polisanmäler stölderna. Det är vårdnadshavare som är målsägare därför denna rutin.
  • Vaktmästarna köper in 20 vajrar på prov till två korridorer på övervåningen. Dessa skruvas fast vid klädkrokar och kan användas för att låsa fast jackor. Även här tas hänglås med hemifrån. Skolan utvärderar hur och om dessa används för att sedan ta beslut om eventuellt fler ska sättas upp.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2015-07-22

Kontakt

Rektor

Ci Olofsson

0502-60 61 28


Rektor

Frida Svahn

0502-60 61 23


Rektor

Nina Kindbom

0502-60 61 31

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning