Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Fritidshem


Fritidshemmet är en frivillig verksamhet för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. I Tidaholms kommun finns ett fritidshem vid varje grundskola.


Läs mer om fritidshem i Tidaholms kommun i foldern:


I kommunens Riktlinje för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg kan du läsa mer om:

  • Vem har rätt till en plats på fritidshem
  • Hur du ansöker om plats på fritidshem
  • Uppsägning av plats på fritidshem

 

 

I kommunens Taxa för barnomsorg kan du läsa om kostnad för en fritidsplats.

 


Fritidshemmets uppdrag

Enligt läroplanen för fritidshemmet ska undervisningen i fritidshemmet stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Läs mer om fritidshemmets uppdrag i läroplanen för fritidshemmet.

 

  

Vädjansdagar

Under ett läsår har fritids rätt att vara stängt vid tre tillfällen (så kallade vädjansdagar) för kompetensutveckling. Vid dessa tillfällen ordnar vårdnadshavaren själva barnomsorg, eller också hålls verksamheten öppen av outbildad personal (vikarier).

 

Ledighet för elev vid fritidshemmet

Det är viktigt att ni som vårdnadshavare meddelar fritidshemmet om ni ändrar fritidstider på morgonen eller om någon annan än vårdnadshavaren ska hämta barnet från fritids. Det är också viktigt att du meddelar fritidshemmet om ditt barn ska vara ledigt. Fritidspersonal kontaktar vårdnadshavaren omgående då ett barn som ej är sjukanmält uteblir från fritids.

 

Sjukanmälan

Då ett barn behöver stanna hemma från fritids på grund av sjukdom ska vårdnadshavaren göra en sjukanmälan. Sjukanmälan görs direkt till avdelningen där barnet är placerat. Telefonnummer till varje fritidsavdelning finner du på fritidshemmets egen sida.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-04-18

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning