Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Värdegrundstema

Kompisstenar

KOmpisstenar

Vi har börjat terminen med att arbeta med Värdegrunden och läser

"Tio små kompisböcker". Första boken handlade om att Lyssna och komma överrens. I samband med detta har vi använt en sten som vi skickar runt i samlingar och den som håller i stenen får prata och de andra lyssnar. Barnen har sedan fått plocka sina egna "kompisstenar" som vi kallar dem, barnen har måla dem och de pryder nu så fint vår bänk inne på Myran.

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

 

• utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

 

• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

 

Läroplanen för förskolan 1998, rev 2016

 

OBS! Klicka på rubriken så kommer bild upp!


Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2016-09-23

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning