Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Sprid glädje!

Under veckan har vi arbetat utifrån kompisboken "Sprid glädje!"

vad tycker jag om?

Vi har haft samlingar i våra skogsgrupper och läst om Kanin som vaknade på dåligt humör då det var grått, trist och regnigt ute, men sedan vände det till något positivt. Hoppa i vattenpälar är roligt och på det sättet kunde han både bli glad själv och sprida glädje bland andra! Det mesta kan vändas till något positivt bara vi vill, mycket tänkvärt!

 --> Läs mer

Grupperna har sedan gjort lite olika aktiviteter på temat. Vi har pratat och diskuterat, tittat på olika känslouttryck i spelgen och gjort grimager. Barnen har fått berätta vad som gör dem glada/ledsna och förklara varför. Några har gjort kollage och klippt ut saker som gör dem glada.


Något som gör oss glada är det stora deltagandet på drop-in fikat. Tack för att ni kom!


Drop-in fika är för oss ett bra sätt att få lite extra tid med er föräldrar för samtal och diskussioner på ett avslappnat sätt.

Vi ber er redan nu planera in föräldramötet den 3 november. Har ni önskemål om vad vi ska ta upp får ni gärna meddela oss detta!


Ur förskolans läroplan:


Arbetslaget ska

• visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,


• beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande

av verksamheten.


Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2015-10-01

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning