Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Språksamling med röda gruppen

Under förra veckan och denna veckan arbetar röda gruppen kring sagan om den tjocka pannkakan.

sagan om den tjocka pannkakan

På samlingarna har vi gjort bland lekt namnflätan, rimmat på olika sätt och lärt oss en ramsa. "Allting har en ände, men korven den har två. Pannkakan har ingen men den är god ändå!"

Vi arbetar kring sagan om den tjocka pannkakan som rymde från mor, morfar och sju skrikhalsar för att den inte ville bli uppäten. På sin väg möter den Kisse-Misse, Tuppe-nuppe, Gåsa-måsa, Två småtting-åttingar och Nasse-grise-lasse. Vi har läst berättelsen från två olika böcker där vissa saker skiljer sig åt och barnen har fått återberätta sagan med hjälp av bilder.


Under språksamlingarna arbetar vi bl.a. med dessa strävansmål ur förskolans läroplan (Lpfö98/2010)

• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2015-10-21

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning