Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Språklig medvetenhet

Ett nytt rum börjar ta form

Vi har börjat tänka i nya banor kring vårt lilla rum i köket, som just nu inte riktigt har fått ett nytt namn, vi får fråga barnen om tips, de har alltid många bra ideér. Tanken är i alla fall att rummet ska inspirera barnens lust att lära och väcka ett intresse för språkets olika delar, samt matematik. Här har några av barnen redan tagit sig an en skrivbok var och börjat formulera ord och träna på att forma bokstäver!

Fortsättning följer.... :)

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-08-28

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning