Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Skogen och språkövningar

Idag har vi varit i skogen hela förmiddagen. Det var nära att vi blåste bort på vägen hem, men som tur är så har vi repet att hålla oss fast i.

 

På samlingen innan mellanmålet tränade vi på språket. Vi ställde upp massor av djur på led lite huller om buller och barnen skulle sedan en och få beskriva med ord- istället för att bara peka- vart ett specifikt djur stod. Tex: kan du beskriva vart lejonet står. En lurig sak var att det fanns fler än 1 av vissa djur så då fick de verkligen försöka att beskriva med ord vart djuret stod så att vi andra förstog vilket av djuren det var och vart djuret står.

Sedan fick barnen komma fram en och en och titta på ett kort med en sak på. Även då skulle de försöka beskriva saken på kortet för övriga gruppen utan att nämna vad det var, tex: det är en slags hatt, en kung brukar ha den på huvudet (en krona)

 

OBS! Fler bilder finns om ni klickar på rubriken.

 

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

 

• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

 

• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

 

• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,


Läroplanen för förskolan 98, rev. 2010

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-02-22

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning