Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

MYRANS VÄRDEGRUND OCH REGLER

Vi på Myran strävar tillsammans efter att alla som vistas i vår verksamhet ska trivas och få ett bra bemötande. Detta betyder att vi alla har ett gemensamt ansvar, personal, barn och föräldrar, för att detta ska kunna uppfyllas. Vi har tillsammans med barnen punktat ner saker som vi tycker är viktiga för att alla ska trivas. Dessa punkter jobbar vi med under hela läsåret, dock kommer vi fokusera extra mycket på detta i början av denna terminen. Detta är en stor och viktig del i barnens vardag hos oss, och det finns en tavla med vår värdegrund i hallen som ni mer än gärna får ta del av. Dessa punkter utgår från vårt styrdokument, Läroplanen för förskolan.

 

 

I Läroplanen för förskolan, 98 (rev.2016) står det att;

Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs. Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation.

 

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem.

 

Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

• sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

• förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-08-28

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning