Lek i vårsolen!

När våren kommer och tunnare kläder kommer på kan vi erbjuda lite andra aktiviteter på gården.

vårlek

Vi plockar fram leklådor som varit undanstoppade under vintern och leken kommer snabbt igång. Det leks med sifferkonor, balanseras, kastas ärtpåsar och leks med hopprep. Några barn leker förskola och går på promenad i repet.


Vi står i ring och kastar jonglerbollar till varandra. Här tränas många olika moment som barnens namn, turtagning, öga-hand koordination, avståndsbedömning, anpassad kraft m.m. Det är inte lätt att få ihop allt! ---> Läs mer!

eget spel på gården

När vi leker mycket tid ute, kan vi även plocka med oss annars klassiska innemoment som spel. Ute ritar vi egna spelplaner, väljer spelpjäser från förrådet och spelar med den stora tärningen. Roligt men utmanande att hålla koll på vems tur det är när man inte sitter still vid bordet! Vi räknad prickar, flyttar pjäser, pratar om ordningsföljd och tal. Storlekar på vilka spelpjäser vi kan välja och om man kan ha samma sak, och hur kan man i så fall skilja dem åt.

Mycket diskussioner och argumentationer blir det mellan barnen. De stora hjälper de små.


I lekmoment som dessa får vi en mängd av läroplanens mål. Se några exempel nedan.


Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,


• utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,


• utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler


• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,


• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,


• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord,


• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid

och förändring,


Tipsa andra genom att skicka till:

Ansvarig för sidan:
Senast publicerad: 2015-07-21
Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Besöksadress
Stadshuset, Torggatan 26A
Tfn
0502-60 60 00
Fax
0502-60 63 50
Org nr
212000-1736
Plusgiro
12 14 20-4
Inloggning
Om webbplatsen Startsidan Nyhetsarkiv Sökresultat Webbkarta Hitta på webbplatsen Kontakt