Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Finmotorik, matematik och teknik


Idag har vi fortsätt att prata om hur man ska vara mt varandra. I samlingen skickade vi runt en sten och den som höll i stenen fick säga något fins till sin kompis bredvid. Efter lunchen delade vi på gruppen och de som stannade inne fick träna på finmotoriken och matematiken genom att klippa ut geometriska former. Det blev en uppskattad aktivitet och de ville bara klippa mer och mer. De satte ihop formerna till gubbar.

 

Läroplanen för förskolan 98, rev.2010

 

• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

 

 

Mer bilder finns om ni klickar på rubriken!

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-02-08

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning