Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Demokrati

Vi röstar fram ett nytt namn

På Myran har vi ett rum som ska innehålla saker som främst har med havet/ vatten att göra. Vi behövde därför ett bra namn på rummet och vi tog hjälp av barnen genom att de fick ge olika namnförslag. Därefter fick barnen rösta genom att lägga sin röst (som representeras av en kula) på det namnförslaget som de tyckte var bäst. De olika namnförslagen var: Sandrummet, Vattenrummet, Piratrummet, Havrummet, Hajrummet och Fiskrummet. Det vinnande namnet blev "Hajrummet"!!

 

OBS! Fler bilder finns om ni klickar på rubriken!

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

* utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

 

* utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

 

* utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

 

Läroplanen för förskolan 1998, rev. 2016

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2016-09-08

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning