Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Bockarna Bruse

Denna veckan har röda gruppen tillsammans med vår förskollärarstudent startat ett kort tema kring bockarna Bruse

Vi började på tisdagen med att berätta sagan med hjälp av en sagolåda med figurer. Vi lärde oss även sången om bockarna och lekte en lek där barnen fick vara trollet och bockarna.

Arbetet kring bockarna Bruse fortsatte på onsdagen, då barnen fick i uppdrag att rita varsin del av sagan. De färdiga bilderna kommer att användas vid ett senare tillfälle för att göra en bok.

Enligt läroplanen ska förskolan sträva efter "att varje barn... utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra" (Skolverket, 2010)

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2016-03-10

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning