Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Att skapa meningsfulla sammanhang för barnen

Språk och matematik

Idag har några barn varit ute efter maten. Intresset för språket är tydligt hos barnen och några av dem skrev ord i sanden.

"Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik"(Lpfö98, rev.2010).

 

Att upptäcka matematiken på flera sätt och använda den i olika lekfulla samanhang stärker barnens matematiska förmåga, det blir ett meningsfullt sammanhang för barnen och matematiken blir rolig. Vi har geometriska figurer målade på asfalten utanför Myran och där fick barnen en instruktion om att ställa sig på en utav formerna. De fick då träna på att skilja mellan figurernas namn mm. Vi gjorde övningen fera gånger, med olika utmaningar för varje gång.

 

OBS! Fler bilder finns om ni klickar på bilden.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-03-02

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning