Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Alla har rätt till ett eget namn

Under denna vecka har vi börjar arbeta med barnkonventionen i våra skogsgrupper.

Alla grupper har läst boken "Ett eget namn" och haft diskussioner kring innehållet. Vi har bl.a. pratat om varför vi har namn, vem bestämmer dem och vilken nationalitet vi har. Känner vi någon med annan nationalitet och varför byter en del?

Prata gärna med barnen hemma om varför de fått de namn de har!

 

(Tryck på rubriken för att läsa mer)

Barnen har också fått klippa ut vimplar där de skrivit sitt namn, klistrat på sitt foto och dekorationer.

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

• sin identitet och känner trygghet i den,

• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

• sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

• förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning,


Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2016-04-07

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning