Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Språksamling

Mäster Skräddare

mäster skräddare

I går fick Skalmangruppen dramatisera sagan om Mäster Skräddare. Alla fick prova på att vara skräddare eller den lille herren. En saga som barnen tycker om. Det är väldigt roligt att vara skräddaren som inte lyckas sy någonting och få säga; "Det bidde ingenting". Efter samlingen målade vi Mäster Skräddare med vattenfärg.

Utdrag ur läroplanen:

Förskolan skall sträva efter att varje barn:

Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Utvecklar sin skapande förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

teckning

Text

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2015-10-23

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning