Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Snö och vatten

Lek med snö och vatten

Idag var det mycket vatten på vår gård. Mycket av snön hade smält och blivit till vatten. Stora isbitar fanns det att leka med och häva vatten i hinkar. Innan vi gick in tog vi med snö in i hinkar. Vi pratade med barnen om vad som händer när vi tar in snö. Vi experimnenterade med snön och hällde socker, salt och kokande vatten på snön. Barnen fick först fundera och säga vad dom trodde skulle hända och sedan pratade vi om resultatet. Det kokande vattnet gav ett snabbt resultat. Dom andra hinkarna med salt och socker får vi studera mer på under morgondagen.

Ur LPFÖ

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturkunskap och samband i naturen, samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2016-01-26

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning