Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Myggans namndiagram

Hur många bokstäver har mitt namn? Stavelseklapp?

Vi har alla ett eget namn. Namnen låter olika och ser olika ut. Vilken bokstav börjar mitt namn på? Hur många bokstäver har mitt namn? Hur många stavelseklapp har mitt namn?

Alla barn och pedagoger på Myggan har valt en färg och skrivit sitt namn. Ett barn i taget, vi har lyssnat på namnet och klappat namnet. Sen har vi skrivit vårt namn på små fyrkanter, en bokstav på varje fyrkant och klistrat upp det på diagrammet. Vi har även ritat en prick per "klapp". Det var vanligast med 4 bokstäver i sitt namn, och de flesta har 2 stavelseklappar. De längsta namnen har 9 bokstäver och det kortaste namnet har 3. Två namn har 4 stavelseklapp. Det är lätt att se på vårt diagram och jämföra våra namn.

Lpfö; Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begreppen.

 

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2016-04-26

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning