Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Barnkonventionen

Alla barns rättigheter!

Under några veckor har vi pratat om alla barns rättigheter utifrån barnkonventionen. Vi har valt att prata om några av barnkonventionens 54 artiklar. Några barn har tillsammans målat jorden, för att uppmärksamma alla barns rätt på jorden. Alla barn har målat sig själva och berättat vad dom tycker om. Tillsammans sätter vi upp det på jorden.

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

Barnens bästa ska alltid komma i första rummet.

Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas.

Alla barn har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör dem.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2016-04-01

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning