Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Nytt tema

Denna veckan sätter vi i gång ett nytt arbete i våra samlingsgrupper

Vi kommer att arbeta med ett material som heter Tio små kompisböcker. Det är, precis som det låter, en samling med tio böcker som handlar om hur det är att vara en bra kompis. T.ex. Hur ska man göra när man gjort någon ledsen? Hur gör man någon annan glad? Hur säger man förlåt?

Böckerna handlar om Kanin och Igelkott i olika situationer. Vi kommer att följa Kanin och Igelkott och lära oss tillsammans med dem. Vi kommer att läsa böckerna, diskutera, komma med egna förslag, lyssna, öva, sjunga, ramsa och leka.

Utdrag ur Lpfö:

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras problem
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra
  • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2016-01-26

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning