Info från föräldramötet


Vi informerade om vår verksamhet:

  • Hur en dag ser ut på Skorpan
  • Hur vi har delat upp barnen i grupper och när vi har samlingar
  • Vad vi gör på våra samlingar
  • Hur vi tänker när det gäller den viktiga leken
  • Att vi har en tanke bakom det vi gör t.ex. hur vi placerar material, vilket material vi har eller hur vi har organiserat dagen.
  • Att det är viktigt att kolla Skorpans blogg eftersom vi lägger ut all info här.

Föräldrarna fick diskutera vissa frågor för sig i två grupper. Sedan diskuterade vi de frågorna tillsammans.

  • Föräldramöten: Föräldrarna tycker att det är bra med ett traditionellt föräldramöte med information och diskussioner. Mötet ska ligga på kvällstid och helst en gång per termin. Om det ska vara någon föreläsare så är det intressant med barns utveckling i de aktuella åldrarna eller förebyggande arbete mot mobbning.
  • Föräldrars delaktighet:Vi fick ett förslag om att ha en gemensam skogskväll med grillning och lite kul aktiviteter.
  • Vi diskuterade när vi ska fira lucia. Föräldrarna bestämde att det blir lucia på kvällen torsdagen den 12/12 kl. 17.
  • Adresslista: Eftersom vi har hög sekretess inom förskolan så får vi inte lämna ut adresser och telefonnummer till barnen utan föräldrars medgivande. Ibland vill barnen leka med varandra på hemmaplan och då kan det vara bra att vi kan få ge ut detta. Därför har vi nu en OK-lista. Ni kan skriva på den om ni tycker att det är ok att vi kan lämna ut er adress och telefonnummer.

Kvällen avslutades med att vi visade lite om hur vi arbetar med i-paden. Vi tänker att i-paden ska vara ett pedagogiskt och/eller skapande verktyg där barnen kan lära sig något. Den ska vara ett verktyg för att utveckla matematiken, språket, problemlösningsförmågan och skaparlusten.

Tipsa andra genom att skicka till:

Ansvarig för sidan:
Senast publicerad: 2015-07-21
Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Besöksadress
Stadshuset, Torggatan 26A
Tfn
0502-60 60 00
Fax
0502-60 63 50
Org nr
212000-1736
Plusgiro
12 14 20-4
Inloggning
Om webbplatsen Startsidan Nyhetsarkiv Sökresultat Webbkarta Hitta på webbplatsen Kontakt