Föräldraenkäten

Tack för alla svar vi fick. 17 besvarade enkäter fick vi in. Det är bra! Tack också för alla intressanta kommentarer om vad vi kan bli bättre på. Det är viktigt för oss att veta.  Här kommer en redovisning av svaren vi fick in. Skalan är från 1 till 5. Kommentarerna kommer sammanställas och sättas upp i hallen.

  • Fråga 1: Upplever ni och ert barn trygghet i förskolan? Betyg: 4,94
  • Fråga 2: Känner ni som föräldrar förtroende för oss som personal? Betyg: 4,94
  • Fråga 3: Hur tycker ni att vi som personal bemöter ditt barn vid lämning och hämtning? Betyg: 4,35
  • Fråga 4: Får ni tillräcklig information om vad som händer i förskolan genom veckoschema/tamburkontakt? Betyg: 4,53
  • Fråga 5: Fick ni utförlig information om ert barn vid det senaste uppföljnings/utvecklingssamtalet? Betyg: 4,94
  • Fråga 6: Känner ni er delaktiga i förskolans arbete? Betyg: 3,88
  • Fråga 7: Tycker ni att ni fått tillräcklig information om förskolans verksamhet? Betyg: 4,53
  • Fråga 8: Vad tycker ni att ett föräldramöte ska innehålla? Där fick vi lite olika svar som t.ex. vad ni gör, vad ni ska göra, barnets utveckling, planer och mål, hur gruppen fungerar, målet för barnens utveckling, djupare information om vad som händer i olika åldrar...
  • Fråga 9: Har ni några önskemål om vad vi i verksamheten kan göra med era barn? Där fick vi en del olika förslag som t.ex. mer rim och ramsor, utevistelse i skogen, gå på utflykter, jobba mer med matte, uteaktiviteter som korvgrillning, teman om hur barn i andra länder har det...


Tipsa andra genom att skicka till:

Ansvarig för sidan:
Senast publicerad: 2015-07-21
Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Besöksadress
Stadshuset, Torggatan 26A
Tfn
0502-60 60 00
Fax
0502-60 63 50
Org nr
212000-1736
Plusgiro
12 14 20-4
Inloggning
Om webbplatsen Startsidan Nyhetsarkiv Sökresultat Webbkarta Hitta på webbplatsen Kontakt