Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Strukturerade nätverksmöten

Ibland är situationen i en familj sådan att man kan behöva samla viktiga personer som finns runt en familj, eller runt ett barn. På detta sätt kan man söka, och finna, nya vägar och gå vidare.

Ett nätverksmöte är ett möte där du eller din familj bjuder in delar av ditt, ditt barns eller din familjens nätverk. Ett nätverk är de personer som finns runtomkring oss, familj, släkt, vänner, grannar och olika yrkeshjälpare.

Varför strukturerat nätverksmöte?

När någon har bekymmer blir ofta flera personer runt omkring inblandade och berörda. Dessa blir mer eller mindre betydelsefulla. Genom att träffas tillsammans ges möjlighet att få en gemensam bild av situationen och man kan tillsammans samarbeta för att hitta bra lösningar.

När är det bra med ett stukturerat nätverkmöte?

Denna mötesform kan användas i många olika sammanhang. Som exempel kan nämnas när ett barn inte må bra varken hemma eller i skolan och man inte vet hur barnet ska kunna få rätt stöd och hjälp. Det kan också handla om att du som förälder behöver stöd för att orka vara den förälder du önskar vara. En annan orskak att ha nätverksmöten kan vara att det finns många professionella kontakter runt ditt barn och det finns behov av att samordna insatserna.

Hur går det till?

Strukturerade nätverksmöten hålls av speciellt utbildad personal.Inför ett sådant möte anordnas ett förmöte där man tillsammans med nätverksledare planerar för mötet och diskuterar vilka som ska bjudas in. Det är du som förälder som själv ansöker om att Tidaholms nätverklslag ska hålla i strukturerat nätverksmöte som handlar om ditt barn eller dig själv.

Vill du veta mer kan du ladda ner pdf-filen "strukturerade nätverksmöten" som du finner under "relaterade länkar" i marginalen till höger. Där hittar du även ansökningspapper som du kan fylla i och skicka till oss.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-03-09

Aktuellt

Kontakt

Socialpedagog
Anja Johansson
0502-60 64 50

 

Familjepedagog
Veronika Karlsen
0502-60 63 23


Besöksadress
Västra Drottningvägen 11
(Samma hus som vårdcentralen)

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning