Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Råd och stöd

Mamma med sin flicka

Livet är en berg- och dalbana. Alla föräldrar kan någon gång behöva råd och stöd av någon utanför den egna familjen eller vänkretsen.

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna.
Egentligen krävs ingen forskning för att övertyga oss om att bra relationer med våra barn är viktiga. Det vet vi redan. Däremot är det inte alltid så självklart hur man åstadkommer det.


På familjecentralen kan du utvecklas i ditt föräldraskap tillsammans med andra föräldrar i grupp eller i enskilda samtal. Vi vill arbeta för goda möten mellan människor som kommer till vår öppna verksamhet.

Alla som arbetar på familjecentralen har flerårig erfarenhet från arbete med barn, ungdomar och familjer. Vi tystnadsplikt, men även anmälningsplikt, om vi ser att ett barn far illa.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-11-23

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning